สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น

日本文化百科事典

ผลการค้นหาหมวดหมู่: `คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人`

คะท์ซุฌิกะ โฮะกุซะอิ(葛飾北斎, ค.ศ. 1760 - 1849)
จักรพรรดิเมจิ(明治天皇, ค.ศ.1852-1912)
จักรพรรดิโฌวะ(昭和天皇, ค.ศ.1901-1989)
ซะกะโมะโตะ เรียวมะ(坂本龍馬, ค.ศ.1835-1867)
ฌินเซ็นงุมิ 新選組
ทะนะกะ คะกุเอะอิ(田中角栄, ค.ศ. 1918 - 1993)
ทีมเบสบอลโยะมิอุริ ไจแอนตส์(読売ジャイアンツ)
นะกะโซะเนะ ยะซุฮิโระ(中曽根康弘, ค.ศ. 1918 - ปัจจุบัน)
นะงะฌิมะ ฌิเงะโอะ 長嶋茂雄
ฟุกุดะ ทะเกะโอะ(福田赳夫, ค.ศ. 1905-1995)
ยะมะงะตะ อะริโตะโมะ(山県有朋, ค.ศ. 1838 - 1922)
ยะมะดะ นะงะมะซะ(山田長政, ค.ศ.1590-1630)
อะฌิกะงะ โยะฌิมิท์ซุ(足利義満, ค.ศ.1358-1408)
อิชิโร(イチロー)
อิโต ฮิโระบุมิ(伊藤博文, ค.ศ. 1841-1909)
โคะอิสุมิ จุนอิชิโร(小泉純一郎, ค.ศ. 1942 - ปัจจุบัน)
โนะโมะ ฮิเดะโอะ 野茂英雄
โยะฌิดะ ฌิเกะรุ(吉田茂, ค.ศ. 1878 - 1967)
โอ ซะดะฮะรุ(王貞治)