โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมการระบำแบบญี่ปุ่น (นิฮนบุโย) Japanese Traditional Art Form Learning Project--Nihonbuyo

โครงการฝึกเขียนพู่กันญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (อิเคะบะนะ) ประจำปีการศึกษา 2565

ผลงานนิสิตวิชาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

รวมบทวิจารณ์บทความวิชาการ โดย ทศวรรษ ตันชัยสวัสดิ์

บทวิจารณ์บทความวิชาการ “การเรียนการสอนภาษาในยุคเน็ตเวิร์ก” (ネットワーク時代の⾔語教育・⾔語学習) โดย กวิน เซ่งเจริญ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"แหล่งความรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษาเพื่อสังคมไทย"

チュラロンコーン大学文学部
東洋言語学科日本語講座

「日本に関する知的リソース:
タイ社会に貢献する日本研究のために」

สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น

日本文化百科事典

「3分日本語」

3 นาทีกับภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นมักใช้ “✘ผิด” !? ที่จริงแล้วควรพูดอย่างไร ?

えっ?なんてぇ?

เอ๊ะ! อะไรนะ?

ภาษาถิ่น Kansaiben คำนั้น ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้กันทั่วไปหมายความว่าอะไรกันนะ??

その日本語、ちょっと変かも?

ภาษาญี่ปุ่นอันนั้นแปลกหรือเปล่านะ?

ภาษาญี่ปุ่นของคนไทย ที่คนญี่ปุ่นได้ยินแล้วต้องประหลาดใจ !!

それ、どういう意味?

มันหมายความว่าอะไรหรือ?

ภาษาญี่ปุ่นที่ “ฟังดูแปลก ๆ” แต่ที่จริงแล้วถูกต้องนะ

どっちがどっち?

อันไหนดีนะ?

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่คนไทยสับสน ไม่รู้ว่าจะเลือกใช้ “อันไหนดีนะ”

日本語で読むタイ物語

เล่าเรื่องไทยให้เพื่อน (ญี่ปุ่น) ฟัง

นิทานภาษาไทยในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น จากผลงานแปลของนิสิต