สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
日本文化百科事典
วัดและศาลเจ้า 大社・神社
โบราณสถานและสถานที่สำคัญ 旧跡・名所・ランドマーク
มรดกโลกในประเทศญี่ปุ่น 日本の世界遺産
โบราณสถานและสถานที่สำคัญ 旧跡・名所・ランドマーク
ลักษณะเฉพาะของตัวอักษรคันจิ 漢字の特徴
ภาษา 言語
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 日本語の文法
ภาษา 言語
คำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่น 日本語の語彙
ภาษา 言語
ระบบภาษาสุภาพ 敬語のシステム
ภาษา 言語
ตำราภาษาญี่ปุ่น 日本語教材
ภาษา 言語
โนะโมะ ฮิเดะโอะ 野茂英雄
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
นะงะฌิมะ ฌิเงะโอะ 長嶋茂雄
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
ยะมะดะ นะงะมะซะ(山田長政, ค.ศ.1590-1630)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
ฌินเซ็นงุมิ 新選組
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
ซะกะโมะโตะ เรียวมะ(坂本龍馬, ค.ศ.1835-1867)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
อะฌิกะงะ โยะฌิมิท์ซุ(足利義満, ค.ศ.1358-1408)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
จักรพรรดิโฌวะ(昭和天皇, ค.ศ.1901-1989)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
จักรพรรดิเมจิ(明治天皇, ค.ศ.1852-1912)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
ทีมเบสบอลโยะมิอุริ ไจแอนตส์(読売ジャイアンツ)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
อิชิโร(イチロー)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
โอ ซะดะฮะรุ(王貞治)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
คะท์ซุฌิกะ โฮะกุซะอิ(葛飾北斎, ค.ศ. 1760 - 1849)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
โคะอิสุมิ จุนอิชิโร(小泉純一郎, ค.ศ. 1942 - ปัจจุบัน)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
ฟุกุดะ ทะเกะโอะ(福田赳夫, ค.ศ. 1905-1995)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
โยะฌิดะ ฌิเกะรุ(吉田茂, ค.ศ. 1878 - 1967)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
นะกะโซะเนะ ยะซุฮิโระ(中曽根康弘, ค.ศ. 1918 - ปัจจุบัน)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
ทะนะกะ คะกุเอะอิ(田中角栄, ค.ศ. 1918 - 1993)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
อิโต ฮิโระบุมิ(伊藤博文, ค.ศ. 1841-1909)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
ยะมะงะตะ อะริโตะโมะ(山県有朋, ค.ศ. 1838 - 1922)
คนญี่ปุ่น (บุคคลสำคัญ) 日本人
ฟุเอะ 笛
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
โคะโตะ 琴
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
ฌะกุฮะชิ 尺八
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
บิวะ 琵琶
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
ท์ซุสุมิ 鼓
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
ทะอิโกะ 太鼓
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
ฌะมิเซ็น 三味線
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
ศิลปะการเล่าเรื่อง 語物
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
ศิลปะการขับร้อง 謡物
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
การแสดงหุ่นคุงุท์ซุ 傀儡子の舞
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
การแสดงตลกนำโชค 万歳 漫才
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
การรำเซ่นไหว้บรรพบุรุษ 盆踊り
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
โดโย 童謡
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
คะโยเกียวกุ 歌謡曲
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
นะนิวะบุฌิ 浪花節
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
มันสะอิ 漫才
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
การร่ายรำ 舞
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
เอ็งกะ 演歌
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
เทพเจ้า 神
ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม 信仰と祭事
ศาสนาพุทธ 仏教
ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม 信仰と祭事
ศาสนาใหม่ 新宗教
ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม 信仰と祭事
การเต้นรำ 踊
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
ละครลิง 猿回し
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
โอะกินะ 翁
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
หน้ากากตลกชาย ひょっとこ
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
หน้ากากหญิงนำโชค おかめ
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
การรำเอะอิซะ エイサー
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
ฌิฌิมะอิ 獅子舞
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
คะงุระ 神楽
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
บุนระกุ 文楽
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
โน 能
ศิลปะการแสดงและดนตรี 伝統芸能・演劇
วีดีโอเกม テレビゲーム
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
คุโระฮิเงะคิคิอิปปะท์ซึ 黒ひげ危機一発
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
ดะรุมะโอะโตะฌิ だるま落とし
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
พลาโมเดล プラモデル
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
เคนดะมะ 剣玉
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
ดะรุมะซังงะโคะรนดะ だるまさんがころんだ
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
การเล่นไล่จับ 鬼ごっこ
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
ฮะโงะอิตะ 羽子板
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
ม้าไม้ไผ่ 竹馬
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
การเล่นซ่อนหา かくれんぼ
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
เทะมะริ 手毬
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
โอะเตะดะมะ お手玉
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
คะโงะเมะ คะโงะเมะ かごめかごめ
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
การเล่นจ้องตากัน 睨めっこ
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
ลูกข่าง 独楽
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
จังเก็น じゃんけん
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
ฟุตบอล サッカー
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
วอลเลย์บอล バレーボール
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
เอะกิเด็น 駅伝
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
มาราธอน マラソン
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
เควัน K-1
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
มวยปล้ำอาชีพ プロレス
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
ซอฟต์บอล ソフトボール
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
ซูโม่ 相撲
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
กอล์ฟ ゴルフ
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
ฟิกเกอร์สเกต フィギュアスケート
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
หมากรุกญี่ปุ่น 将棋
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
หมากล้อม 碁 / 囲碁
กีฬาและการละเล่น スポーツ・遊び
สถาปัตยกรรมแบบฌินเด็นสุกุริและแบบโฌะอินสุกุริ 寝殿造・書院造
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ 生活
ฟุโระ 風呂
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ 生活
โซะเนะสะกิ ฌินจู 曾根崎心中
วรรณกรรม 文学
คัมบุน 漢文
วรรณกรรม 文学
คะเงะโรนิกกิ 蜻蛉日記
วรรณกรรม 文学
กลอนญี่ปุ่น 和歌
วรรณกรรม 文学
ไฮกุ 俳句
วรรณกรรม 文学
ชิกะมะท์ซุ มนสะเอะมน(近松門左衛門, ค.ศ. 1653-1724)
วรรณกรรม 文学
อิฮะระ ซะอิกะกุ(井原西鶴, ค.ศ. 1642-1693)
วรรณกรรม 文学
มะท์ซุโอะ บะโฌ(松尾芭蕉, ค.ศ. 1644 – 1694)
วรรณกรรม 文学
ฌิมะสะกิ โทซน(島崎藤村, ค.ศ. 1872-1943)
วรรณกรรม 文学
ฮิงุชิ อิชิโย(樋口一葉, ค.ศ. 1872-1896)
วรรณกรรม 文学
โมะริ โองะอิ(森鷗外, ค.ศ. 1862-1992)
วรรณกรรม 文学
ฟุตะบะเตะอิ ฌิเมะอิ(二葉亭四迷, ค.ศ. 1864-1909)
วรรณกรรม 文学
อุกิงุโมะ 浮雲
วรรณกรรม 文学
โยะโกะมิโสะ เซะอิฌิ(横溝正史, ค.ศ. 1902-1981)
วรรณกรรม 文学
เอะโดะงะวะ รัมโปะ(江戸川乱歩, ค.ศ. 1894-1965)
วรรณกรรม 文学
คินดะอิชิ โคซุเกะ 金田一耕助
วรรณกรรม 文学
เอะกุนิ คะโอะริ(江國香織, ค.ศ. 1964-ปัจจุบัน)
วรรณกรรม 文学
โอเอะ เค็นสะบุโร(大江健三郎, ค.ศ. 1935-ปัจจุบัน)
วรรณกรรม 文学
อะเบะ โคโบ 安部公房
วรรณกรรม 文学
มิฌิมะ ยุกิโอะ(三島由紀夫, ค.ศ. 1925-1970)
วรรณกรรม 文学
ยุกิงุนิ 雪国
วรรณกรรม 文学
คะวะบะตะ ยะซุะนะริ(川端康成, ค.ศ. 1899-1972)
วรรณกรรม 文学
ฌิงะ นะโอะยะ(志賀直哉, ค.ศ. 1883-1971)
วรรณกรรม 文学
ทะนิสะกิ จุนอิชิโร(谷崎潤一郎, ค.ศ. 1886-1965)
วรรณกรรม 文学
อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ(芥川龍之介, ค.ศ. 1892-1927)
วรรณกรรม 文学
นะท์ซุเมะ โซเซะกิ(夏目漱石, ค.ศ. 1867-1916)
วรรณกรรม 文学
ฌิงโกะกิงวะกะฌู 新古今和歌集
วรรณกรรม 文学
เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ 平家物語
วรรณกรรม 文学
โทะซะนิกกิ 土佐日記
วรรณกรรม 文学
ทะเกะโตะริโมะโนะงะตะริ 竹取物語
วรรณกรรม 文学
มะกุระโนะโซฌิ 枕草子
วรรณกรรม 文学
เก็นจิโมะโนะงะตะริ 源氏物語
วรรณกรรม 文学
โคะกิงวะกะฌู 古今和歌集
วรรณกรรม 文学
มันโยฌู 万葉集
วรรณกรรม 文学
โคะจิกิ 古事記
วรรณกรรม 文学
ลักษณะการสื่อสารในภาษาญี่ปุ่น 日本の言語コミュニケーション
ภาษา 言語
ภาษาถิ่น 方言
ภาษา 言語
คำสุภาพในแวดวงงานพิเศษ バイト敬語
ภาษา 言語
การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย タイの日本語教育
ภาษา 言語
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 国語学・日本語教育
ภาษา 言語
โจโยคันจิ 常用漢字
ภาษา 言語
ตัวอักษรโรมัน ローマ字
ภาษา 言語
ภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย タイにおける日本語
ภาษา 言語
ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาในโลก 日本語と世界の言語
ภาษา 言語
ลักษณะพิเศษของภาษาญี่ปุ่น 日本語の特徴
ภาษา 言語
อักษรคันจิ กลุ่มประเทศที่ใช้อักษรจีน 漢字圏
ภาษา 言語
ภาษากลาง 共通語
ภาษา 言語
ภาษาไทยในภาษาญี่ปุ่น 日本語におけるタイ語
ภาษา 言語