สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสู่สังคม
日本語専攻から社会へ

3分 日本語 (3 นาทีกับภาษาญี่ปุ่น)


その日本語、ちょっと変かも?(ภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลกหรือเปล่านะ?)


それ、どういう意味?(มันหมายความว่าอะไรหรือ ?)


「日本語で読むタイ物語」 เล่าเรื่องไทยให้เพื่อนญี่ปุ่นฟัง

เรื่องที่ 8 จันทโครพ
เรื่องที่ 8 จันทโครพ
แปล: นางสาวชลธิชา สาระสิทธิ์ | Feb 26, 2022
เรื่องที่ 7 ดาวลูกไก่
เรื่องที่ 7 ดาวลูกไก่
แปล: นางสาวพรชีวา นุชพุ่ม | Dec 19, 2021
เรื่องที่ 6 ตำนานถ้ำผานางคอย
เรื่องที่ 6 ตำนานถ้ำผานางคอย
แปล: นางสาวจีรนุช งอกศิลป์ | Dec 12, 2021
เรื่องที่ 5 เงาะป่า
เรื่องที่ 5 เงาะป่า
แปล: นายภาณุวัชร ธนาพรภัทร์ | Dec 5, 2021
เรื่องที่ 4 สังข์ทอง
เรื่องที่ 4 สังข์ทอง
แปล นางสาวเมธาวดี เชยพันธุ์ | Nov 21, 2021
เรื่องที่ 3 นางหมาขาว
เรื่องที่ 3 นางหมาขาว
แปล: นางสาวชุติกาญจน์ โชคอนันตทรัพย์ | Nov 13, 2021
เรื่องที่ 2 ก่องข้าวน้อย
เรื่องที่ 2 ก่องข้าวน้อย
แปล: นางสาวชนิกานต์ สุขประสงค์ | Nov 7, 2021
เรื่องที่ 1 ตำนานแม่นาคพระโขนง
เรื่องที่ 1 ตำนานแม่นาคพระโขนง
นางสาวมาลินี รักษาสกุลวงศ์ | Oct 28, 2021

どっちがどっち? “อันไหนดีนะ?”