ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาในโลก 日本語と世界の言語

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีโครงสร้างประโยคแบบ SOV ซึ่งเรียงลำดับ ประธาน(Subject)- กรรม(Object)- กริยา(Verb)แต่ไม่ได้ถูกจัดกลุ่มรวมกับภาษาใด แม้แต่ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีซึ่งมีโครงสร้างประโยคแบบ SOV เช่นเดียวกันก็ถูกจัดแยกเป็นคนละกลุ่มภาษา

 

ในระยะเริ่มต้นของอารยธรรมญี่ปุ่นนั้น ญี่ปุ่นได้เรียนรู้ศิลปวิทยาการจากจีน ทำให้มีการนำเอาตัวอักษรจีนและคำในภาษาจีนเข้ามาใช้จนกลายเป็นภาษาญี่ปุ่น ต่อมาเมื่อวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามาเผยแพร่ในญี่ปุ่น ก็มีคำศัพท์ที่หยิบยืมจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ดัทช์ โปรตุเกส อิตาเลียนเข้ามาใช้ในภาษาญี่ปุ่นด้วย

 

ญี่ปุ่นเริ่มขยายอำนาจทางการทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ถึงแม้ญี่ปุ่นจะเป็นฝ่ายแพ้ในสงคราม ประเทศในทวีปเอเชียบางประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น เช่น จีน ไต้หวัน เกาหลีก็ยังมีคำภาษาญี่ปุ่นที่ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน ส่วนในประเทศตะวันตกก็มีนักวิชาการที่สนใจศึกษาความเป็นมาของญี่ปุ่นมากขึ้นในหลายแง่มุม ทำให้เกิดวิชาการแขนงใหม่ที่เรียกว่า Japanology หรือ ญี่ปุ่นศึกษา สัญลักษณ์หลายอย่างของญี่ปุ่นได้รับความสนใจ ทำให้ประเทศตะวันตกได้รู้จักคำภาษาญี่ปุ่นของสัญลักษณ์เหล่านั้นด้วย เช่น 将軍(โชกุน)侍(ซามูไร)忍者(นินจา)浮世絵(ภาพอุคิโยะ)盆栽(บอนไซ)禅(เซ็น)เป็นต้น

 

หลังยุคฟื้นฟูประเทศ ญี่ปุ่นได้พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจไปมาก ทำให้มีการถ่ายเทวัฒนธรรมไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่คิดค้นในญี่ปุ่น ทำให้มีคำภาษาญี่ปุ่นด้านวัฒนธรรม เช่น karaoke(คาราโอเกะ)origami(ศิลปะการพับกระดาษ)anime(ภาพยนตร์การ์ตูนแบบญี่ปุ่น)haiku(กลอนไฮกุ)rickshaw(เกี้ยว – มาจากคำว่า 力車)tamagotchi(เกมเลี้ยงสัตว์ดิจิตอล)เป็นต้น คำภาษาญี่ปุ่นด้านอาหาร เช่น tōfu(เต้าหู้ – มาจากคำว่า豆腐)soya bean(ถั่วเหลือง – มาจากคำว่า 醤油)rāmen(บะหมี่)ส่วนคำภาษาญี่ปุ่นด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ tsunami(ท์ซุนะมิ)เป็นต้น

 

ในประเทศที่มีการใช้ตัวอักษรจีน อย่างจีนหรือไต้หวันก็มีการรับคำภาษาญี่ปุ่นกลับไปใช้ เช่น ข่งหลง(恐龙-ไดโนเสาร์ มาจากคำว่า 恐竜)จวี้เล่อปู้(俱乐部- คลับ มาจากคำว่า クラブ)

 

ในประเทศแถบเอเชีย ความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ทำให้มีการนำเข้าเครื่องอุปโภคบริโภคและวิทยาการต่าง ๆ ทำให้มีการใช้คำภาษาญี่ปุ่นในภาษานั้น ๆ ด้วย เช่นคำว่า katol(ยากันยุงชนิดขด)ในภาษาตากาล็อกมาจากคำว่า 蚊取り線香 หรือคำว่า jibaku(ระเบิดพลีชีพ)ในภาษาอินโดนีเซียมาจากคำว่า 自爆 เป็นต้น

 

 

อัษฎายุทธ ชูศรี
 

Read more