เรื่องที่ 6 ตำนานถ้ำผานางคอย

『ナーンコーイ洞窟伝説』

“เล่าเรื่องไทยให้เพื่อนญี่ปุ่นฟัง”

 

「日本語で読むタイ物語」

 

เป็นผลงานการแปลนิทาน ตำนาน ตลอดจนวรรณกรรมไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นของนิสิตในรายวิชา 2223466 การแปลไทย-ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2563

 

การแปลนิทานเป็นหนึ่งในแบบทดสอบความสามารถในการใช้กลวิธีการแปลต่าง ๆ ที่นิสิตได้เรียนไป ไม่ว่าจะเป็นการทับศัพท์ การอธิบายเพิ่มเติม การแปลตรงตัว การใช้ศัพท์สำนวนที่ใกล้เคียง ฯลฯ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวภาษาไทยให้เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ดี โดยคงความหมายเดิมอย่างครบถ้วนและใช้ลีลาภาษาปลายทางที่เหมาะสม

 

หมายเหตุ: การแปลผลงานชุดนี้ นิสิตจะเป็นผู้เลือกเรื่องที่จะแปลมาเอง จากนั้นเรียบเรียงใหม่เป็นต้นฉบับภาษาไทยความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 แล้วจึงแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น แต่ในที่นี้ ขอลงเฉพาะบทแปลภาษาญี่ปุ่น

 

 

********************************

 

เรื่องที่ 6 ตำนานถ้ำผานางคอย
แปล: นางสาวจีรนุช งอกศิลป์
ภาพประกอบ: นางสาวพรรษชล วินิยกูล

 

********************************

 

『ナーンコーイ洞窟伝説』

 

ナーンコーイ洞窟は古くからある自然の洞窟です。 洞窟自体は高い崖で、中にはつらら石と石筍があります。 その中に赤ちゃんを抱いて恋人の帰りを待つ女性の形に見える岩があり、 村人たちはこの岩のことを「ナーンコーイ岩」と呼んでいます。タイ語で「ナーン」は「女の人」、「コイ」は「待つ」を意味しています。

 

伝説によると、800年前にサーンウィー王国という国があり、当時の王にはアランヤニーという美しくて心が優しい王女がいました。ある日、アランヤニー姫と召使いたちが御座船に乗りました。 しかし、船が台風に遭遇し沈んでしまい、召使いたちはお姫様を見捨てて船から必死に逃げ出しました。その時、漕ぎ手の若い団長のカノンデートだけはみんなと違ってアランヤニー姫を岸まで無事に届け、お姫様は助かりました。

 

アランヤニー姫は彼の忠誠心に心うたれ、双方の間に貴族と平民の禁じられた愛が芽生えました。王室の伝統を破ったお姫様は妊娠中に罰せられることになりました。カノンデートは命をかけてお姫様を救い出し、一緒に逃げました。兵士たちは二人を追いかけ、カノンデートを狙って矢を射りました。ところが、矢は外れてアランヤニー姫の胸に刺さってしまいました。

 

夕闇が迫り、カノンデートは重傷を負ったアランヤニー姫を抱きかかえて洞窟に隠れました。最後にお姫様は彼に「私はずっと世の終わりまでここで待っている」と約束し、兵士たちが来る前に彼に逃げるよう勧めました。その強い望みは叶い、お姫様は西に向いながら息子を膝に抱く姿の岩に変わりました。岩の前には輝いた宝石のような真っ白なハートの形をした鍾乳石があり、お姫様の純粋な心の象徴とされています。

 

現在、ナーンコーイ洞窟は自然景観の観光スポットとして整備されました。 そして毎年四月のソンクラン祭りの期間中にナーンコーイ洞窟の祭りが開催されます。

 

แปลโดยอ้างอิงเนื้อหาจาก https://www.museumthailand.com/th/3520/storytelling/ถ้ำผานางคอย/

 

 

 

 

สามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจ ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ที่ facebook: สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

 

หรือ  https://www.facebook.com/JapaneseChula/

Read more