ฌิงะ นะโอะยะ(志賀直哉, ค.ศ. 1883-1971)

ฌิงะ นะโอะยะ เป็นนักเขียนผู้มีชื่อเสียงและมีความสามารถจนได้รับการยกย่องว่าเป็น “เทพเจ้าแห่งนวนิยาย” ของญี่ปุ่น เขาเป็นบุตรชายคนโตของครอบครัว บิดาชื่อ นะโอะฮะรุ(直温)และมารดาชื่อ กิน(銀)เมื่อฌิงะยังเล็ก ปู่และย่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูเขามากกว่าบิดามารดา เนื่องจากบิดาเดินทางไปทำงานไกลที่ประเทศเกาหลี อีกทั้งปู่ย่ายังคิดว่ามารดาของฌิงะไม่มีความสามารถในการดูแลเลี้ยงดูบุตรได้จนทำให้พี่ชายคนโตของฌิงะต้องตายจากไปตั้งแต่ยังเล็ก ด้วยเหตุนี้ฌิงะจึงได้รับการเลี้ยงดูด้วยความทะนุถนอมและเอาอกเอาใจจากปู่ย่าตั้งแต่เด็ก ฌิงะได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนกะงุฌูอิน ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเจ้านายและคนในตระกูลสูงเช่นเดียวกับนักเขียนในกลุ่มฌิระกะบะ(白樺)คนอื่น ๆ ฌิงะได้เข้าศึกษาต่อในแผนกวรรณคดีอังกฤษมหาวิทยาลัยโตเกียวแต่ก็ลาออกกลางคันเนื่องจากหมดความสนใจในเรื่องทางวิชาการ และมุ่งมั่นที่จะผลิตผลงานทางวรรณคดีมากกว่า ฌิงะเป็นหนึ่งในผู้นำในการก่อตั้งวารสาร ฌิระกะบะ ร่วมกับมุฌะโนะโกชิ ซะเนะอะท์ซุ(武者小路実篤, ค.ศ. 1885-1976)และอะริฌิมะ ทะเกะโอะ(有島武郎, ค.ศ. 1878-1923)สองนักเขียนผู้นำของกลุ่มฌิระกะบะ

 

ผลงานที่ฌิงะรังสรรค์มักเป็นผลงานขนาดสั้น เช่น เรื่องสั้น “นกพิราบป่า” หรือ “ยะมะบะโตะ”(山鳩)“มอร์นิ่ง กลอรี่”(朝顔)และ เรื่องสั้น คิโนะซะกินิเตะ(城の崎にて)เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นวนิยายเรื่อง อันยะโกโร(暗夜行路)เป็นนวนิยายขนาดยาวที่สร้างชื่อเสียงให้กับฌิงะมากที่สุด  นวนิยายเรื่องนี้ถูกเขียนขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1921-1937 และมักถูกหยิบยกขึ้นมาในฐานะที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของวรรณกรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่น ขนาดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “จุดสูงสุดแห่งวรรณกรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่น” ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ฌิงะได้รับการขนานนามว่าเป็น “เทพเจ้าแห่งนวนิยาย”

 

ฌิงะ นะโอะยะเสียชีวิตลงใน ค.ศ. 1971 ด้วยโรคปอดบวมในวัย 88 ปี

 

เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

Read more