รวมผลงานสร้างสรรค์วิชามังงะ อนิเมะ [Vol. 1 / 2023]

หนังสือ E-book “รวมผลงานสร้างสรรค์วิชามังงะ อนิเมะ” เป็นหนังสือรวมผลงานท้ายวิชา 2223182 มังงะ อนิเมะ ซึ่งเปิดเป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในฐานะวิชาเลือกสำหรับนิสิตเอกและโท ภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในวิชา นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของมังงะและอนิเมะในทีวีและภาพยนตร์ อีกทั้งยังทราบประวัติมังงะ อนิเมะในเมืองไทยอย่างคร่าวๆ รวมไปถึงการศึกษาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนญี่ปุ่นในประเทศไทยที่ผ่านมา ผ่านการอ่านวิทยานิพนธ์งานวิจัยที่มีมาในอดีต

 

รวมผลงานสร้างสรรค์วิชามังงะ อนิเมะ [Vol. 1 / 2023]

 

สำหรับในผลงานท้ายวิชาในครั้งนี้ ประกอบด้วยผลงานเชิงวิชาการที่วิเคราะห์มังงะ อนิเมะทั้งในฐานะสื่อที่สะท้อนภาพสังคมญี่ปุ่น สื่อที่ให้ความรู้ และสื่อที่เปิดจินตนาการทำให้มนุษย์เกิดการยอมรับในแนวความคิด หรือขนบใหม่ๆ หรือได้ถกประเด็นบางเรื่องที่อาจเป็นประเด็นอ่อนไหวในมุมมองที่เปิดกว้าง และวิเคราะห์ขนบที่เกิดขึ้นในการนำเสนอมังงะ อนิเมะบางประเภท นอกจากนี้ ยังมีผลงานสร้างสรรค์จากนิสิตอีก 2 กลุ่มที่เป็นคลิปวีดีโอสำรวจความชื่นชอบเกี่ยวกับมังงะในประเทศไทย และผลงานวาดการ์ตูนแบบโดจินชิ ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของการเติบโตของนักอ่านการ์ตูน ผลงานทั้งหมดล้วนมีความคิดสร้างสรรค์หากจะต่างกันก็เพียงการคิดวิเคราะห์ และการนำเสนอที่จำเป็นจะต้องสั่งสมประสบการณ์ โดยในครั้งนี้ผู้สอนได้เลือกผลงานที่โดดเด่นนำเสนอ 3 เรื่อง ที่ใช้วิธีสำรวจวิเคราะห์ที่มีความน่าสนใจ เช่นการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการ การสำรวจด้วยแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ผ่านบทสัมภาษณ์ผู้วาดการ์ตูน แต่ในผลงานอื่นๆ ก็มีความพยายามที่จะใช้การวิเคราะห์รูปแบบอื่นด้วย เช่น การวิเคราะห์วิธีการนำเสนอภาพลักษณ์จากการออกแบบคาแรกเตอร์การวิเคราะห์เพลง การวิเคราะห์การแปลการ์ตูน เชื่อว่าหากนิสิตมีเวลาและได้ปรับปรุงเพิ่มเติม ผลงานเหล่านี้ก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูงได้

 

ในการรวมผลงานครั้งนี้ ผู้สอนได้รับเกียรติจาก คุณศรัณย์ มหาสุภาพ นิสิตปริญญาเอกด้านวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมาเป็นวิทยากรนำเสนอการนำแนวคิดทางอ่านวรรณกรรม ทั้งแนวคิดเควียร์ และแนวคิดอาฟเฟกต์ (ผัสสารมณ์) มาใช้ในการวิเคราะห์การ์ตูนญี่ปุ่นในปีการศึกษานี้ คุณศรัณย์ได้ร่วมลงผลงานนำเสนอมุมมองจากการอ่านการ์ตูนแนว LGBTQ+เรื่อง “The Gay Who Turned Kaiju” (怪獣になったゲイ) ของมินาโมโตะ คาสุกิ (ミナモトカズキ) ในรวมผลงาน E-book เล่มนี้ด้วย

 

สุดท้ายนี้ผู้สอนขอขอบคุณ มูลนิธิฮาคูโฮโด (博報堂教育財団) ที่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรวมเล่มผลงานสร้างสรรค์เล่มนี้

 

 

ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี
10 มกราคม 2567

Read more