รวมบทวิจารณ์บทความวิชาการ โดย ทศวรรษ ตันชัยสวัสดิ์

กำกับดูแลโดย ผศ.ดร. อัษฎายุทธ ชูศรี

 

งานวิชาการที่เกี่ยวกับ 役割語

  1. 金水敏(2003)『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』 หน้า 2
  2. 金水敏(2007)「役割語の個別性と普遍性―日英の対象を通して―」 หน้า 11
  3. 金水敏(2007)「近代日本マンガの言語」 หน้า 16
  4. 定延利之(2007)「キャラ助詞が現れる環境」 หน้า 20
  5. 金水敏(2011)「キャラクタは文法をどこまで変えるか?」 หน้า 25

งานวิชาการที่เกี่ยวกับภาษาสตรีและเพศทางเลือก

  1. 相澤真波(2003)「少女マンガにみる女ことば」 หน้า 28
  2. マリィ・クレア(2013)『「おネエことば」論』 หน้า 33

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทความฉบับเต็ม

Read more