ฌะมิเซ็น 三味線

ฌะมิเซ็น เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของญี่ปุ่น เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าซะมิเซ็น(さみせん)ลักษณะคล้ายซอ มี 3 สาย จับด้วยมือซ้ายและดีดด้วยมือขวา สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากซังเง็น(三絃)ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของประเทศจีนและเผยแพร่เข้าประเทศญี่ปุ่นทางหมู่เกาะโอะกินะวะราวศตวรรษที่ 15 ต่อมาได้ขยายไปยังแถบโอซาการาวปลายศตวรรษที่ 16 ฌะมิเซ็นของโอะกินะวะเรียกว่าซันฌิน(三線)หรือจะบิเซ็น(蛇皮線)ตัวมีลักษณะกลมทำจากไม้และขึงด้วยหนังงู คันยาวประมาณ 75-80 ซ.ม. ที่ดีดทำด้วยเล็บวัว ควาย แพะหรือไม้ไผ่ บางครั้งดีดด้วยนิ้วเปล่า ใช้บรรเลงประกอบการขับร้องบทเพลงท้องถิ่นหรือบทเพลงโบราณ ส่วนฌะมิเซ็นของเกาะฮอนชู ตัวมีลักษณะสี่เหลี่ยมทำจากไม้และขึงด้วยหนังแมว สุนัขหรือหนังเทียม คันยาวประมาณ 97  ซ.ม. ที่ดีดทำด้วยไม้หรืองาช้างมีลักษณะคล้ายกับที่ดีดพิณบิวะ(琵琶)เนื่องจากระยะแรกผู้ดีดฌะมิเซ็น คือ พระผู้ดีดพิณบิวะ ที่เรียกว่า บิวะโฮฌิ(琵琶法師)ฌะมิเซ็นเป็นเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงคาบูกิ(歌舞伎)การแสดงละครหุ่นโจรุริ(人形浄瑠璃)และอื่น ๆ ไม่มีเกณฑ์กำหนดว่าต้องปรับเสียงฌะมิเซ็นให้เป็นอย่างไร แต่จะปรับให้สอดคล้องกับเสียงผู้ขับร้องทั้งชายและหญิง ปัจจุบันฌะมิเซ็นทำจากวัสดุหลายชนิด ขนาดของสายมีหลายขนาด ที่ดีดมีหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงนั้น ๆ

 

วินัย จามรสุริยา

 

เอกสารอ้างอิง
神田より子、俵木悟(2010)『民俗小事典 神事と芸能』吉川弘文館
小島美子他(2009)『祭・芸能・行事大辞典 上』朝倉書店

Read more