การร่ายรำ 舞

การร่ายรำหรือมะอิ(舞)มีลักษณะคล้าย การเต้นรำหรือโอะโดะริ(踊)แต่ต่างกันที่การร่ายรำ คือ การรำที่มีท่าเคลื่อนไหวแบบวนรอบเป็นวงกลม อาจรำโดยหมุนร่างกายตัวเองในลักษณะที่คล้ายกับการหมุนของลูกข่างหรือรำโดยเดินวนเป็นรูปวงกลมก็ได้ ผู้ร่ายรำมีความสามารถเฉพาะด้านหรือผ่านการคัดเลือก การฝึกฝนมาอย่างดี การร่ายรำมักเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณ เช่น การร่ายรำของร่างทรงของเทพเจ้าหรือมิโกะที่เรียกว่า มิโกะมะอิ(巫子舞)ซึ่งเชื่อว่าเทพเจ้าได้เสด็จมาประทับร่างของมิโกะและร่ายรำอย่างดงาม มิโกะจะร่ายรำในสภาวะที่สติไม่อยู่กับตัวเนื่องจากขณะนั้นเทพเจ้าสถิตอยู่ในร่างของตน

 

วินัย จามรสุริยา

Read more