ละครลิง 猿回し

ละครลิง หรือ ซะรุมะวะฌิ(猿回し)คือ ศิลปะการแสดงของลิงที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี เช่น การรำตามจังหวะกลอง กระโดดลอดห่วง ละครลิงเริ่มมีตั้งแต่สมัยเฮอันในศาสนพิธีในเขตพระราชฐาน ต่อมามีการแสดงละครลิงในโรงเลี้ยงม้าเพราะความเชื่อว่าลิงเป็นสัตว์ที่จะปัดเป่าโรคร้ายให้แก่ม้าได้ และมีการแสดงละครลิงในวันปีใหม่เพื่อนำความสุขมาสู่ครัวเรือนโดยเวียนไปแสดงตามประตูบ้านผู้คน เมื่อถึงสมัยเมจิการแสดงละครลิงเริ่มหายไป แต่กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งในปี ค.ศ. 1977 ตรงกับสมัยโฌวะ และมีการแสดงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแต่เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงโดยไม่มีความเชื่อทางศาสนามาเกี่ยวข้อง

 

วินัย จามรสุริยา

Read more