การเต้นรำ 踊

การเต้นรำ หรือ โอะโดะริ(踊)มีลักษณะคล้ายกับ การร่ายรำ หรือ มะอิ(舞)แต่ต่างกันที่การเต้นรำ คือ การรำที่มีท่าเคลื่อนไหวแบบกระโดดและทุกคนสามารถเข้าไปร่วมรำได้ ขณะที่การร่ายรำ คือ การรำที่มีท่าเคลื่อนไหวแบบวนรอบเป็นวงกลม ผู้ร่ายรำต้องเป็นผู้มีความสามารถเฉพาะด้านหรือผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี ศิลปะการแสดงของญี่ปุ่นที่มีการรำจำนวนไม่น้อย ยากแก่การระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการเต้นรำหรือร่ายรำ เนื่องจากส่วนมากมีลักษณะผสมผสานกันทั้งสองอย่างทั้งคู่ เช่น การแสดงคะบุกิ(歌舞伎)ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากการเต้นรำ แต่ต่อมาได้เปลี่ยนรูปแบบไปโดยเพิ่มการร่ายรำเข้าไปด้วย

 

วินัย จามรสุริยา

Read more
โน 能

โน 能

สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล | Jun 7, 2020