ดะรุมะซังงะโคะรนดะ だるまさんがころんだ

ดะรุมะซังงะโคะรนดะ มีความหมายว่า ดะรุมะล้มแล้ว เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของเด็กญี่ปุ่น ลักษณะผู้เล่นคนหนึ่งจะหันหน้าไปทางอื่น และท่องว่า "ดะรุมะซังงะโคะรนดะ” ซึ่งกำหนดความเร็วในการพูดได้ตามใจชอบ เมื่อท่องจบก็จะหันไปข้างหลัง ระหว่างที่ผู้เล่นท่องอยู่ ผู้เล่นคนอื่นสามารถเคลื่อนไหวได้ แต่เมื่อผู้เล่นคนนั้นท่องจบแล้วหันกลับมา ผู้เล่นที่เหลือจะไม่สามารถขยับตัวได้ หากขยับตัวก็จะจับเป็นตัวประกัน เมื่อมีผู้เล่นที่เหลือคนหนึ่งสามารถไปแตะตัวคนที่ท่องได้ ทุกคนก็จะวิ่งหนี หากถูกจับตัวได้ คนนั้นก็จะต้องมาเป็นผู้ท่องแทน การละเล่นลักษณะนี้ในประเทศไทยจะใช้ว่า "ก้าวแรก" หรือ "เออีไอโอยู"

 

อัษฎายุทธ ชูศรี

Read more