ม้าไม้ไผ่ 竹馬

ม้าไม้ไผ่ หรือ ทะเกะอุมะ(竹馬)เป็นเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ประกอบด้วยไม้ยาวสองท่อน แต่ละท่อนมีที่สำหรับวางขาเหยียบพันติดไว้ด้วยเชือก เล่นโดยเอาขาแต่ละข้างขึ้นไปวางบนที่เหยียบของไม้แต่ละท่อน แล้วยกเท้าพลางขยับมือข้างเดียวกับเท้าเพื่อก้าวเดินไปข้างหน้า เมื่อทำสลับกันทีละข้างก็จะเดินได้แต่ต้องอาศัยการทรงตัวที่ดีด้วย ม้าไม้ไผ่เป็นที่นิยมแพร่หลายในสมัยเอโดะ  ชื่อเรียกทะเกะอุมะมาจากไม้ไผ่หรือ ทะเกะ(竹)อันเป็นวัตถุดิบที่นิยมนำมาใช้ บวกกับคำว่า อุมะ(馬)ที่แปลว่า ม้า จึงแปลเป็นภาษาไทยได้ตรงตัวว่า “ม้าไม้ไผ่” อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่อาจใช้ไม้ชนิดอื่นทำก็ได้

 

ภัทร์อร พิพัฒนกุล

 

รายการอ้างอิง

笹間良彦(2005)『日本こどものあそび大図鑑』遊子館

Read more