โอเอะ เค็นสะบุโร(大江健三郎, ค.ศ. 1935-ปัจจุบัน)

โอเอะ เค็นสะบุโร เป็นนักเขียนชาวญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลโนเบลเป็นคนที่สองต่อจากคะวะบะตะ ยะซุนะริ(川端康成, ค.ศ. 1899 – 1972)โอเอะเติบโตขึ้นมาท่ามกลางธรรมชาติและป่าเขาในชุมชนโอเสะ บนเกาะฌิโกะกุ ตระกูลโอเอะอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้มาหลายร้อยปี และผู้หญิงในตระกูลโอเอะ เช่น ย่าของเขานั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นนักเล่าเรื่อง และเป็นผู้สืบทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและตำนานโบราณสู่ลูกหลาน

 

โอเอะ โคตะโร พ่อของโอเอะ เค็นสะบุโรมีอาชีพเป็นพ่อค้าเร่ เขามักจะต้องเดินทางไปขายผลิตผลทางการเกษตรในเมืองข้างเคียงเพื่อมาจุนเจือครอบครัว โอเอะ เค็นสะบุโรต้องสูญเสียทั้งพ่อและย่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่เขามีอายุเพียงเก้าขวบ อีกทั้งพี่ชายของโอเอะก็ยังถูกเกณฑ์ทหารเพื่อร่วมรบในสงคราม ครอบครัวโอเอะจึงต้องเผชิญกับสภาวะทางการเงินที่ฝืดเคืองเพราะขาดผู้นำและผู้หารายได้หลักของครอบครัว ด้วยเหตุนี้โอเอะ โคะอิฌิ ผู้เป็นแม่จึงทำหน้าที่เสมือนหัวหน้าครอบครัวและผู้เลี้ยงดูครอบครัวแต่เพียงผู้เดียว

วัยเด็กของโอเอะนั้นเขามักจะแยกตัวโดดเดี่ยวและหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือที่ตนชื่นชอบ โอเอะเคยกล่าวว่าหนังสือที่เขาประทับใจมากที่สุดในวัยเด็กคือเรื่อง การผจญภัยของฮัคเคิลเบอรรี่ ฟินน์(The Advanture of Huckle berry Finn)และ การเดินทางแสนมหัศจรรย์ของนิลส์(The Wonderful Adventure of Nils Holgersson)ฉบับแปลเป็นเล่มขนาดพกพาโดยสำนักพิมพ์อิวะนะมิ โอเอะเคยกล่าวไว้ว่าการอ่านหนังสือในวัยเด็กนี้เองที่ช่วยสร้างจินตนาการในการสร้างสรรค์งานเขียนของเขา

 

โอเอะจบการศึกษาชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนมัธยมโอเซะในชุมชนบ้านเกิด และเข้าศึกษาชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนมัธยมอุชิโกะ ต่อมาได้ย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมมะท์ซุยะมะจนจบการศึกษาในปี ค.ศ. 1953 และตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในปี ค.ศ. 1954 ผลงานเขียนชิ้นแรกของโอเอะที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยโตเกียว ได้แก่ เรื่องสั้นชื่อ “คิเมียว นะ ฌิโงะโตะ” หรือ “งานประหลาด”(奇妙な仕事)และในปีถัดมาผลงานเรื่องสั้น “ฌิอิกุ” หรือ “เลี้ยงดู”(飼育)ได้รับรางวัลอะกุตะงะวะซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ โอเอะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวแผนกวรรณคดี โดยเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีเรื่อง ซะรุโตะรุ โนะ โฌเซะท์ซุ นิ โอะเกะรุ อิเมจิ นิ ท์ซุอิเตะ(サルトルの小説におけるイメージについて)หรือภาพพจน์ในนวนิยายของซาร์ต ในปี ค.ศ. 1959

 

ผลงานของโอเอะที่ได้รับความนิยมและได้รับรางวัลทางวรรณกรรมมีหลายเรื่อง เช่น นวนิยายเรื่อง โคะจินเตะกิ นะ ทะอิเก็น(個人的な体験)หรือ ประสบการณ์ส่วนตัว ได้รับรางวัลวรรณกรรมฌินโชฌะ นวนิยายเรื่อง มันเอ็นกันเน็น โนะ ฟุตโตะโบรุ(万延元年のフットボール)หรือ ฟุตบอลแห่งปีมันเอ็นกันเน็น ได้รับรางวัลทะนิสะกิ จุนอิชิโร นวนิยายเรื่อง จินเซะอิ โนะ ฌินเซะกิ (人生の親戚)หรือ ญาติพี่น้องแห่งชีวิต ได้รับรางวัลวรรณกรรมอิโตเซะอิ เป็นต้น รางวัลทางวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โอเอะเคยได้รับคือ รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี ค.ศ. 1994

 

ผลงานของโอเอะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกจากการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่าสิบเจ็ดภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย โปรตุเกส จีน เกาหลี และ ไทย เรื่องสั้นขนาดยาวที่ได้รับรางวัลอะกุตะงะวะเรื่อง “ฌิอิกุ” เป็นผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นเรื่องแรก และผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้โอเอะเป็นที่รู้จักในโลกตะวันตกมากที่สุด คือ นวนิยายเรื่อง โคะจิน เตะกินะ ทะอิเก็น

 

                                                                                    เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

Read more