อะเบะ โคโบ 安部公房

อะเบะ โคโบ เป็นนักเขียนในกลุ่มหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชื่อจริงว่า อะเบะ คิมิฟุซะ(安部公房(あべきみふさ))เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1924 ที่จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แต่เติบโตที่แมนจูเรียเนื่องจากต้องติดตามครอบครัวไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1925 อะเบะ โคโบ เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1941 และเข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยโตเกียว ในปี ค.ศ. 1943

 

โคโบนับเป็นนักเขียนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลหลายครั้ง เขาได้รับการยอมรับทั้งในฐานะนักเขียนผู้มีความสามารถ และนักเขียนบทกวีที่มีชื่อเสียง ผลงานเรื่องแรกของอะเบะ โคโบ คือ ผลงานรวมบทกวีที่มีชื่อว่า มุเมะอิ ฌิฌู(無名詩集)หรือ รวมบทกวีไร้นาม ผลงานชิ้นสำคัญของอะเบะ โคโบ คือ เรื่องสั้น “คะรุมะ ฌิ โนะ ฮันสะอิ”(壁―S・カルマ氏の犯罪)และนวนิยายเรื่อง “ซุนะ โนะ อนนะ”(砂の女)

 

อะเบะ โคโบเสียชีวิตลงที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 1993 เมื่อมีอายุได้ 69 ปี

 

เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

Read more