มิฌิมะ ยุกิโอะ(三島由紀夫, ค.ศ. 1925-1970)

มิฌิมะ ยุกิโอะ เป็นนักเขียนในยุคศตวรรษที่ 20 มีชื่อจริงว่า ฮิระโอะกะ คิมิตะเกะ(平岡公威)เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1925 ที่จังหวัดโตเกียว มิฌิมะเป็นบุตรคนโตของครอบครัว ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันกับปู่และย่า โดยมีย่าเป็นผู้ที่คอยคุมสภาพแวดล้อมทุกอย่างให้กับหลานชายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากในวัยเด็กนั้นมิฌิมะมีสุขภาพไม่แข็งแรง มิฌิมะเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนกะกุฌูอินและจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียวในปี ค.ศ. 1947

 

มิฌิมะเริ่มเขียนบทกลอนและเรื่องสั้นมาตั้งแต่ชั้นมัธยมต้น ผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จัก คือ เรื่องสั้น เรื่อง “ฮะนะกะซะริโนะโมะริ”(花ざかりの森)ที่รังสรรค์ขึ้นในปี ค.ศ. 1941 และได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารบุงเงะอิบุงกะ(文芸文化)ผลงานชิ้นสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับมิฌิมะ ได้แก่ นวนิยายขนาดยาว เรื่อง คะเม็น โนะ โคะกุฮะกุ(仮面の告白)หรือ คำสารภาพของหน้ากาก ที่มิฌิมะเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1949 นอกจากนั้นยังมีผลงานอื่น ๆ เช่น คินจิกิ(禁色)ในปี ค.ศ. 1953 นวนิยายเรื่อง ฌิโอะซะอิ(潮騒)ที่รังสรรค์ขึ้นในปี ค.ศ. 1954 นวนิยายเรื่อง คินกะกุจิ(金閣寺)ในปี ค.ศ. 1956 เป็นต้น ผลงานเหล่านี้ล้วนที่ได้รับความนิยมและได้มีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศในหลาย ๆ ประเทศซึ่งทำให้มิฌิมะเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

 

มิฌิมะ ยุกิโอะ ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักเขียนที่สำคัญในศตวรรษที่ 20 ของญี่ปุ่น แม้มิฌิมะจะมีชีวิตอยู่ไม่ยาวนาน แต่ก็ได้เขียนนวนิยายขนาดยาวไว้ถึง 40 เรื่อง บทละคร 18 เรื่อง เรื่องสั้นที่ได้รับการรวมเล่มกว่า 20 เล่ม และความเรียงอีกจำนวนมาก เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลถึงสามครั้ง นอกจากนี้ มิฌิมะยังเป็นนักเขียนที่มีแนวความคิดชาตินิยม เขาได้ก่อตั้งกองกำลัง “ทะเตะ โนะ คะอิ”(楯の会)ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอุดมการณ์ที่จะกอบกู้อดีตอันดีงามของญี่ปุ่นที่เทิดทูนจักรพรรดิดุจเทพเจ้ากลับคืนมาและมีสมาชิกเป็นคนหนุ่มกว่า 100 คน อีกทั้งมิฌิมะยังได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของกลุ่มนักเขียนแนวหลังสงครามโลก ที่เน้นการสะท้อนภาพสงครามและปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองของประเทศญี่ปุ่นในวรรณกรรม โดยมีนักเขียนชื่อดังอย่าง โอโอะกะ โฌเฮะอิ(大岡昇平)ฌิมะโอะ โทะฌิโอะ(島尾敏雄)และ อะเบะ โคโบ(安部公房)เป็นตัวแทนนักเขียนกลุ่มนี้

 

แนวความคิดชาตินิยมแบบสุดโต่งของมิฌิมะ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในชีวิตจริงของเขา เมื่อมิฌิมะและสมาชิกกลุ่มทะเตะ โนะ คะอิ จำนวน 4 คน เข้าไปจับตัวผู้บังคับบัญชาของกองกำลังป้องกันตนเองไว้เป็นตัวประกันในสำนักงานใหญ่ของกองกำลังป้องกันตนเองภาคตะวันออก มิฌิมะได้กล่าวสุนทรพจน์ที่เตรียมเอาไว้เป็นเวลา 7 นาที ก่อนจะกระทำอัตวินิบาตกรรมด้วยการเซ็ปปุกุ หรือ การคว้านท้อง ซึ่งทำให้มิฌิมะเสียชีวิตลงในวัยเพียง 45 ปี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1970

 

เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

Read more