ฌิมะสะกิ โทซน(島崎藤村, ค.ศ. 1872-1943)

ฌิมะสะกิ โทซน เป็นนักเขียนและกวีที่มีชื่อเสียง มีชื่อจริงว่า ฌิมะสะกิ ฮะรุกิ(島崎春樹)เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1872 ที่จังหวัดชิกุมะ(ปัจจุบันคือจังหวัดนะกะโนะ)ในช่วงสงครามญี่ปุ่น-รัสเซีย(ค.ศ. 1904-1905)นักเขียนเป็นจำนวนมากถูกส่งไปยังเขตพื้นที่สงครามเพื่อเป็นนักข่าวประจำกองทัพ ในช่วงเวลาแห่งสงครามและความวุ่นวายนั้นเอง ฌิมะสะกิ โทซนซึ่งเดิมเป็นกวีแนวจินตนิยมจึงได้ผันตัวเองมาเป็นนักเขียนนวนิยาย และได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำของแนวการเขียนแนวธรรมชาตินิยมซึ่งเป็นแนวการเขียนแบบใหม่ในยุคนั้น และผลงานที่มีชื่อเสียงของเขา คือ วรรณกรรมเรื่อง ฮะกะอิ(破戒)ซึ่งรังสรรค์ขึ้นในปี ค.ศ. 1906 และเป็นนวนิยายแนวธรรมชาตินิยมเล่มแรกของญี่ปุ่น

 

วรรณกรรมแนวธรรมชาตินิยม(Naturalism)เป็นหนึ่งในทฤษฎีวรรณกรรมที่ถือกำเนิดในประเทศฝรั่งเศสและมีนักเขียนชาวฝรั่งเศส เอมิล โซลา(Émile Zola, ค.ศ. 1840-1902)เป็นผู้นำคนสำคัญที่ให้คำจำกัดความของทฤษฎีนี้ สำหรับนวนิยายแนวธรรมชาตินิยมจะเน้นการสังเกตการณ์ความเป็นจริงในธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและถ่ายทอดลงในผลงาน นวนิยายแนวนี้เน้นการรังสรรค์ภาพ “ความจริง” จึงปฏิเสธการสร้างความงามในวรรณกรรม การบรรยายสภาพตามความเป็นจริงที่เห็นตรงหน้านี้จะไม่มีการบิดเบือนใด ๆ ไม่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นจะมีความน่าเกลียดเพียงใด แนวการเขียนประเภทนี้ได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทฤษฎีแห่งการวิวัฒน์(Theory of evolution)ของชาร์ลส์ ดาร์วิน(Charles Robert Darwin, ค.ศ. 1809-1882)นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยา คลอด เบอร์นาร์ต(Claude Bernard, ค.ศ. 1813-1878)นักสรีรศาสตร์ เบลส ปาสคาล(Blaise Pascal, ค.ศ. 1623-1662)นักฟิสิกส์และผู้พัฒนาวิชาคณิตศาสตร์ และหลุยส์ ปาสเตอร์(Louis Pasteur, ค.ศ. 1822-1895)ผู้ค้นพบวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ วรรณกรรมแนวธรรมชาตินิยมเปิดโลกวรรณกรรมแนวทดลองที่ใช้ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในการรังสรรค์วรรณกรรม ลักษณะที่สำคัญคือนวนิยายแนวนี้จะจำลองภาพตัวละครในฐานะมนุษย์ที่เป็นผลพวงจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

 

วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวแทนของวรรณกรรมแนวธรรมชาตินิยมและเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฌิมะสะกิ โทซน คือเรื่อง ฮะกะอิ หรือ ผิดสัญญา ซึ่งเป็นเรื่องราวของครูหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่า “อุฌิมะท์ซุ เซะงะวะ” ผู้พยายามรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อของตนว่าจะปิดบังชาติกำเนิดที่ตนเป็นคนในตระกูลชนชั้น เอะตะ(穢多)ซึ่งเป็นชนชั้นต่ำสุดในสังคมที่ไม่สามารถรวมเข้าอยู่ในกลุ่มชนชั้นทั้งสี่ คือ ซามูไร ชาวนา ช่างฝีมือ และพ่อค้าได้ นวนิยายเรื่อง ฮะกะอิ ได้ตีแผ่ความไม่เป็นธรรม อคติ และการแบ่งชนชั้นในสังคมที่เกิดขึ้นจริงในสมัยนั้น แต่หลังจากที่เขียนนวนิยายเรื่อง ฮะกะอิ แล้ว โทซนกลับไม่สามารถรักษาการถ่ายทอดมุมมองแบบภววิสัยในวรรณกรรมได้ และวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องของโทซน เช่น ฮะรุ(春)และ อิเอะ(家)กลับมีลักษณะเป็นนวนิยายแนวอัตชีวประวัติหรือแนวถ่ายทอดความรู้สึกของผู้เขียนเสียมากกว่า ทำให้ขาดลักษณะการเป็นนวนิยายแนวธรรมชาตินิยมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกไป

 

ฌิมะสะกิ โทซน เสียชีวิตลงด้วยวัย 73 ปี ด้วยอาการเลือดคั่งในสมอง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1943

 

เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

Read more