ฌินเซ็นงุมิ 新選組

ฌินเซ็นงุมิเป็นกลุ่มซามูไรไร้นาย (โรนิน, 浪人) ที่ทำหน้าที่เสมือนตำรวจลับพิเศษ ทำงานในเมืองเกียวโต ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ ซามูไรกลุ่มนี้มีความจงรักภักดีต่อโชกุนโทะกุงะวะที่มีศูนย์กลางของอำนาจที่เอะโดะ หรือ โตเกียวในปัจจุบัน กลุ่มฌินเซ็นงุมิถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1861 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่การเมืองญี่ปุ่นมีแต่ความวุ่นวายและความแตกแยก ซามูไรเหล่านี้ถูกปลูกฝังให้เชื่อฟังหัวหน้า ในช่วงที่กลุ่มมีความเจริญสูงสุดมีสมาชิกประมาณ 300 คน ฌินเซ็นงุมิเป็นซามูไรกลุ่มแรกที่มีทั้งสมาชิกที่มาจากชนชั้นชาวนา และพ่อค้า ผลงานที่สร้างชื่อของฌินเซ็นงุมิ คือ เหตุการณ์อิเกะดะยะ(池田屋事件)ในปี ค.ศ. 1864 โดยซามูไรกลุ่มนี้ได้ช่วยป้องกันเมืองเกียวโตจากไฟไหม้ สมาชิกคนสำคัญในกลุ่ม ได้แก่ ซะอิโตะ ฮะจิเมะ(斎藤一)

 

ซามูไรกลุ่มฌินเซ็นงุมิแต่งกายแตกต่างจากซามูไรทั่วไป มีเครื่องแบบของกลุ่ม คือ สวมเสื้อคลุม ฮะโอริ(羽織)และกางเกงฮะกะมะ(袴)ทับกิโมโน มีผ้าสีขาวที่เรียกว่า ทะซุกิ(襷)ทาบจากหน้าอกอ้อมไปผูกด้านหลัง นอกจากนี้ยังมีกฎข้อห้ามของกลุ่ม คือ ห้ามประพฤตินอกกฎของซามูไร ห้ามออกจากกลุ่ม ห้ามหาเงินเป็นการส่วนตัว เป็นต้น หากสมาชิกฝ่าฝืนกฎจะต้องคว้านท้องตนเอง เรื่องราวของซามูไรกลุ่มนี้นิยมนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ บทละครทีวี วีดีโอเกมส์ และเขียนเป็นการ์ตูน ตัวอย่างเช่น เรื่อง The Sword of Doom หรือ ดะอิโบะซะท์ซุโทเงะ(大菩薩峠, ค.ศ.1966)Taboo หรือโกะฮัตโตะ(御法度, ค.ศ.1999) 

 

สุรางค์ศรี ตันเสียงสม

 

เอกสารอ้างอิง
Hillsborough, Romulus. Shinsengumi: The Shogun’s Last Samurai Crops, 2005.
Shimozawa, Kan. Shinsengumi monogatari  Tokyo : Chuukoobunko, 1977. 

Read more