โคะอิสุมิ จุนอิชิโร(小泉純一郎, ค.ศ. 1942 – ปัจจุบัน)

โคะอิสุมิ จุนอิชิโร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระหว่างปี ค.ศ. 2001 – 2006  เกิดที่จังหวัดคะนะงะวะ(神奈川)สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคะอิโอะ(Keio University)และจากประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1970 เขาดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรีฟุกุดะ และเข้าสู่วงการเมืองโดยสังกัดพรรคเสรีประชาธิปไตย กลุ่มฟุกุดะ เขาเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ๆ ทางการเมืองหลายตำแหน่ง เช่น รัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการ รัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีย์และการคมนาคม โคะอิสุมิมีผลงานที่สำคัญหลายประการ คือ ปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศ ปรับเปลี่ยนการไปรษณีย์ให้เป็นของเอกชน ขยายบทบาทของหน่วยป้องกันตนเอง โดยส่งหน่วยนี้ไปปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังสหประชาชาติในสงครามอิรัก นอกจากนี้เขายังได้ไปนมัสการศาลเจ้ายะสุกุนิ ซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพของผู้ที่พลีชีพต่อสู้เพื่อประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย เป็นเหตุให้สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งถูกญี่ปุ่นรุกรานและยึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่พอใจเป็นอย่างมาก

 

สุรางค์ศรี ตันเสียงสม

 

Shinoda, Tomohito. 2007. Koizumi diplomacy: Japan’s Kantei approach to foreign and defense affairs. Seattle: University of Washington.

Read more