คะท์ซุฌิกะ โฮะกุซะอิ(葛飾北斎, ค.ศ. 1760 – 1849)

คะท์ซุฌิกะ โฮะกุซะอิ เป็นศิลปินผู้เขียนภาพอุกิโยะเอะ(浮世絵)ที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ของญี่ปุ่น ผลงานของเขาแสดงถึงภาพทิวทัศน์ที่งดงาม ความสวยงามของลายเส้นและสีสัน งานของเขามีอิทธิพลต่อทั้งศิลปินในสมัยเดียวกัน ศิลปินรุ่นหลัง ศิลปินในปัจจุบันและทั่วโลก

 

โฮะกุซะอิเกิดในครอบครัวชาวนาที่ยากจนนอกเมืองเอะโดะ เขาเริ่มต้นด้วยการทำงานในร้านทำกระจก และต่อมาได้ฝึกการแกะสลักภาพ เมื่ออายุ 18 ปี เขาได้เข้าศึกษาในสำนักของคะท์ซุกะวะ ฌุนโฌ(勝川春章)หลังจากนั้นก็ได้พัฒนางานศิลปะเรื่อยมา งานของโฮะกุซะอิมีหลากหลายมากมาย ทั้งภาพนก ดอกไม้ และทิวทัศน์ งานชิ้นสำคัญของโฮะกุซะอิ คือ ภาพทิวทัศน์ภูเขาฟูจิ 36 ภาพ(The Thirty-Six Views of Mount Fuji / 富嶽三十六景)เป็นภาพภูเขาฟูจิในมุมต่าง ๆ 36 ภาพ เขาใช้เวลารังสรรค์งานชิ้นนี้เป็นเวลานานถึง 10 ปี งานของเขาเต็มไปด้วยพลังและความสงบตามแบบลัทธิเซ็น โฮะกุซะอิเสียชีวิตเมื่ออายุ 89 ปี เขามีลูกศิษย์เป็นจำนวนมาก ลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ โทะโยะตะ ฮกเกะอิ(魚屋北渓, ค.ศ. 1780 – 1850)และ โฌะเตะอิ โฮะกุจุ(昇亭北寿, ค.ศ. 1763 – 1824)

 

สุรางค์ศรี ตันเสียงสม

 

Neuer, Roni and others. 1978. Ukiyo-e 250 Years of Japanese Art  London: Studio Editions Ltd.

Read more