นะกะโซะเนะ ยะซุฮิโระ(中曽根康弘, ค.ศ. 1918 – ปัจจุบัน)

นะกะโซะเนะ ยะซุฮิโระ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระหว่าง ค.ศ. 1982 – 1987 เกิดที่จังหวัดกุมมะ(群馬)สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเขาเคยรับราชการทหารเรือ เมื่อสงครามสิ้นสุดลงจึงได้เข้าสู่วงการการเมืองโดยเข้าสังกัดพรรคเสรีประชาธิปไตย เขาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ หลายตำแหน่ง เช่น รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์(ค.ศ. 1957)รัฐมนตรีกระทรวงขนส่ง(ค.ศ. 1967)และรัฐมนตรีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม(ค.ศ. 1972)นะกะโซะเนะเป็นนักชาตินิยม ในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เขาได้ไปนมัสการศาลเจ้ายะสุกุนิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิทหารนิยม และพยายามที่จะฟื้นฟูกองกำลังของญี่ปุ่น เขามีนโยบายพัฒนาญี่ปุ่นเพื่อคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยได้เสนอแผนการปรับปรุงการศึกษาทางด้านการต่างประเทศ ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาจนมีคำเรียกความสัมพันธ์นี้ว่า “รน-ยะสุ”(ロン・ヤス)ซึ่งเป็นชื่อย่อของผู้นำทั้งสองประเทศ ซึ่งผู้นำของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นคือ ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน(Ronald Reagan)

 

สุรางค์ศรี ตันเสียงสม

 

Hood, Christopher P. 2001. Japanese education reform: Nakasone’s legacy. London: Routledge.

Nakasone, Yasuhiro. 2002. Japan- a state strategy for twenty-first century. London: Routlege.

Read more