การแสดงหุ่นคุงุท์ซุ 傀儡子の舞

หุ่นคุงุท์ซุ เป็นการแสดงในพิธีละเว้นจากการฆ่าสัตว์ที่เรียกว่า โฮโจเอะ(放生会)ของศาลเจ้าโคะโย(古要神社)แห่งแคว้นโออิตะ(大分県)เกาะคิวชู(九州)สันนิษฐานว่าเริ่มมีครั้งแรกในพิธีละเว้นการฆ่าสัตว์ของศาลเจ้าอุซะ(宇佐八幡宮)แห่งแคว้นโออิตะเมื่อปี ค.ศ.744 ปัจจุบันจัดขึ้นในวันที่ 12 เดือนตุลาคมของปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ตอนเย็นของวันนั้นมีการแสดงคะงุระ(神楽)หลังพระอาทิตย์ตกดินแล้วจึงเริ่มการแสดงหุ่นคุงุท์ซุ เวทีการแสดงคือบริเวณที่สักการะเทพเจ้าที่เรียกว่า ฮะอิเด็น(拝殿)ซึ่งอยู่หน้าเรือนที่ประทับของเทพเจ้าที่เรียกว่า ฮนเด็น(本殿)การแสดงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การร่ายรำกับการแข่งขันซูโม่ การร่ายรำเริ่มต้นจากหุ่นสิงโตและหุ่นเด็กปรากฎตัวบนเวที ผู้เชิดหุ่นจะขยับมือขึ้นลงเพื่อทำให้หุ่นร่ายรำ เมื่อหุ่นทั้งสองลงจากเวทีไปแล้วหุ่นหลายตัวจะปรากฎบนเวทีและร่ายรำเช่นเดียวกัน การแสดงส่วนแรกจบลงด้วยการร่ายรำของหุ่นเทพเจ้าอิโซะระ(磯良神)ต่อมาเป็นการแสดงแข่งขันซูโม่ของหุ่นเทพเจ้าโดยแบ่งเป็นฝ่ายตะวันออกและตะวันตก การแข่งขันเริ่มต้นจากแบบตัวต่อตัวแต่ตอนสุดท้ายมีเพียงหุ่นเทพเจ้าซุมิโยะฌิ(住吉神)ทางฝ่ายตะวันตกเพียงองค์เดียวที่สามารถเอาชนะหุ่นฝ่ายตะวันออกที่รุมเข้ามาพร้อมกันได้ เทพเจ้าซุมิโยะฌิเป็นเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวประมงจึงสันนิษฐานว่าการแสดงหุ่นคุงุท์ซุได้รับการสืบทอดมาจากชาวประมง

 

วินัย จามรสุริยา

 

เอกสารอ้างอิง
小島美子他(2009)『祭・芸能・行事大辞典』下 朝倉書店
三隅治雄(2007)『全国年中行事事典』東京堂出版
 

Read more