พลาโมเดล プラモデル

พลาโมเดล ย่อมาจากคำว่า Plastic Model Kit บางครั้งเรียกว่า พุระโมะ(プラモ)หมายถึง ชุดหุ่นจำลองประกอบชิ้นส่วนสำหรับเด็กทำด้วยพลาสติก พลาโมเดลแรกเริ่มผลิตในสหรัฐอเมริกาก่อน โดยเป็นชุดประกอบเครื่องบินรุ่นต่าง ๆ ในช่วงปี ค.ศ. 1958 บริษัทของเล่น มะรุซันโฌเต็น(マルサン商店)จึงเริ่มผลิตหุ่นจำลองเรือดำน้ำภายใต้ชื่อ "พลาโมเดล" และได้รับความนิยม บริษัทอื่น ๆ จึงเริ่มใช้คำนี้อย่างแพร่หลาย

 

พลาโมเดลมีหลายแบบ นอกจากเครื่องบิน เรือ แล้ว ยังมีรถยนต์ อาวุธสงคราม รถถัง อาคาร สถานที่สำคัญในโลก พลาโมเดลที่นิยมมากที่สุดอย่างหนึ่งคือ ชุดประกอบหุ่นยนต์จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องกันดั้ม เรียกสั้น ๆ ว่า กัมปุระ(ガンプラ)ซึ่งทำให้มีการผลิตพลาโมเดลหุ่นยนต์และตัวการ์ตูนอื่น ๆ ตามมา  

 

วิธีการเล่น ผู้เล่นจะต้องนำอะไหล่ที่พิมพ์รวมอยู่ในแผงประกอบออกมาประกอบเองตามวิธีการประกอบที่แนบมาด้วย การเล่นพลาโมเดลนิยมเล่นครั้งเดียวคือไม่นิยมถอดนำมาประกอบใหม่ เมื่อได้แบบที่สมบูรณ์แล้วก็มักนำไปตั้งวางเป็นของประดับและอาจมีการลงสีเพิ่มเติมเอง

 

อัษฎายุทธ ชูศรี

Read more