เทะมะริ 手毬

เทะมะริ(手毬)เป็นของเล่นชนิดหนึ่งของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงชาวญี่ปุ่นที่มีมาแต่โบราณ มีลักษณะกลมคล้ายลูกบอล ขนาดใหญ่กว่าลูกซอฟต์บอลเล็กน้อย ทำโดยเอาด้ายสีต่าง ๆ มาพันรอบแกน  การเล่นเทะมะริมีชื่อเรียกว่า “มะริอะโซะบิ”(毬遊び)วิธีเล่นคือ ผู้เล่นจะใช้มือตบเทะมะริจากด้านบนให้กระเด้งเข้ากับจังหวะของเพลงที่ร้อง เพลงที่นิยมร้องในการเล่น ได้แก่ เช่น “อันตะงะตะโดะโกะซะ”(あんたがたどこさ)“เคียว โนะ เทะมะริอุตะ”(京の手まり唄)ตลอดจนเพลงในท้องถิ่นต่าง ๆ  ภายหลังสมัยเมจิเริ่มมีเทะมะริที่ทำจากยางซึ่งกระเด้งได้ดี  ทำให้การเล่นชนิดนี้เป็นที่นิยมแพร่หลาย เทะมะริยังเป็นคำบ่งบอกฤดูกาล หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ เพราะในอดีตตั้งแต่สมัยเอโดะถึงเมจิเป็นการเล่นที่นิยมในช่วงปีใหม่ แต่ปัจจุบันสามารถเล่นได้ทั้งปี

 

ภัทร์อร พิพัฒนกุล

 

รายการอ้างอิง

笹間良彦(2005)『日本こどものあそび大図鑑』遊子館

ウィキペディア「手まり」http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E3%81%BE%E3%82%8A

Read more