จังเก็น じゃんけん

จังเก็น(じゃんけん)คือการเล่นคล้ายเป่ายิงฉุบของไทย กระทำโดยคนสองคนซึ่งต่างก็เอามือซ่อนไว้ข้างหลัง เมื่อร้องว่า “จังเก็มปน”(ジャンケンポン)ทั้งคู่จะต้องยื่นมือที่ซ่อนไว้ออกมาพร้อมกัน โดยทำมือเป็นรูปใดรูปหนึ่งที่กำหนด รูปมือมี 3 แบบ ได้แก่(1)กำมือหรือที่เรียกว่า กู(グー)(2)กำมือแต่ยื่นนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกมาเป็นรูปกรรไกร หรือที่เรียกว่า โชะกิ(チョキ)และ(3)แบมือ หรือที่เรียกว่า “พา”(パー)วิธีตัดสินคือ “กู” ชนะ “โชะกิ” แต่แพ้ “พา” “โชะกิ” ชนะ “พา” แต่แพ้ “กู” และ “พา” ชนะ “กู” แต่แพ้ “โชะกิ” ถ้ายื่นมือออกมาเป็นรูปเดียวกันจะร้องว่า “อะอิโกะเดะโฌะ”(あいこでしょ)แล้วต้องยื่นมือออกมาใหม่อีกครั้ง กล่าวกันว่าการเล่นนี้มีที่มาจากการเล่นที่ใช้มือของเด็กชาวจีน การละเล่นชนิดนี้แพร่หลายในญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเอโดะ ใช้เล่นเมื่อต้องการคัดเลือกบุคคลและเล่นได้มากกว่าสองคน

 

ภัทร์อร  พิพัฒนกุล

 

รายการอ้างอิง

笹間良彦(2005)『日本こどものあそび大図鑑』遊子館

Read more