อบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Toyota Japanese Camp ครั้งที่ 2

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Toyota Japanese Camp ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง "การสอบภาษาญี่ปุ่น PAT7.3" วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

GALLERY
item-0
item-1
item-2
item-3
item-4
item-5
item-6
item-7
item-8
Read more