เก็นจิโมะโนะงะตะริ 源氏物語

วรรณกรรมเรื่องเก็นจิโมะโนะงะตะริเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของญี่ปุ่นและอาจนับได้ว่าเป็นนิยายเรื่องยาวเรื่องแรกของโลก แต่งโดยมุระซะกิ ฌิกิบุ(紫式部)ธิดาของขุนนางชื่อ ฟุจิวะระ โนะ ทะเมะโตะกิ(藤原為時)มุระซะกิ ฌิกิบุเข้ารับราชการเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของพระนางโฌฌิ(彰子中宮)มเหสีของจักรพรรดิอิชิโจ(一条天皇)และเริ่มเขียนเรื่องนี้ตั้งแต่ประมาณ ค.ศ.1001 เก็นจิโมะโนะงะตะริเป็นนิยายรักเรื่องยาว มีทั้งหมด 54 ตอน เป็นเรื่องราวในช่วงชีวิต 70 ปีของเจ้าชายชื่อ ฮิกะรุ เก็นจิ(光源氏)แบ่งตามเนื้อเรื่องได้เป็น 3 ส่วน คือ

 

ส่วนที่ 1 มีความยาวทั้งหมด 33 ตอน เริ่มตั้งแต่ตอน “คิริท์ซุโบะ”(桐壺)ไปจนถึงตอน “ฟุจิโนะอุระบะ”(藤裏葉)นางสนมคิริท์ซุโบะมารดาของเก็นจิได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เก็นจิยังเล็ก เก็นจิหลงรักพระมเหสีฟุจิท์ซุโบะ(藤壺)แม่เลี้ยงของตนซึ่งมีหน้าตาเหมือนกับมารดาที่ตายไปและได้แอบลักลอบมีความสัมพันธ์กันอย่างลับ ๆ ภายหลังฟุจิท์ซุโบะได้ให้กำเนิดโอรสกับเก็นจิ คือ เระอิเสะอิ(冷泉院)ซึ่งต่อมาได้ดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมาร เก็นจิมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นอีกหลายคน เช่น มุระซะกิ โนะ อุเอะ(紫の上)โระกุโจ(六条)ยูงะโอะ(夕顔)หลังจากจักรพรรดิคิริท์ซุโบะ(桐壺院)บิดาของเก็นจิสวรรคต พี่ชายต่างมารดาของเก็นจิได้ขึ้นครองราชย์ต่อมีพระนามว่าจักรพรรดิซุซะกุ(朱雀院)เก็นจิมีความสัมพันธ์กับโอะโบะโระท์ซุกิโยะ(朧月夜)หญิงสาวที่กำลังจะเข้าไปถวายตัวเป็นพระสนมของจักรพรรดิซุซะกุ และเนื่องจากเกรงกลัวอาญาจึงได้หลีกหนีไปอยู่ที่เมืองซุมะ และได้พบกับสาวน้อยอะกะฌิ โนะ อุเอะ(明石の上)ซึ่งต่อมาได้ให้กำเนิดธิดาแก่เก็นจิ ต่อมาจักรพรรดิซุซะกุทรงสละพระราชบัลลังก์ให้แก่เระอิเสะอิ และเมื่อจักรพรรดิเระอิเสะอิทรงทราบว่าบิดาที่แท้จริงของตน คือ เก็นจิ จึงทรงเลื่อนตำแหน่งเก็นจิขึ้นเป็นรองจักรพรรดิ

 

ส่วนที่ 2 มีความยาวทั้งหมด 8 ตอน เริ่มตั้งแต่ตอน “วะกะนะ”(若菜上)ถึงตอน “มะโบะโระฌิ”(幻)เนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่เก็นจิอายุ 40 ปี และได้แต่งงานกับอนนะซัน โนะ มิยะ(王女三の宮)ซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์ที่ 3 ของจักรพรรดิ์ซุซะกุ อนนะซัน โนะ มิยะ ได้แอบมีสัมพันธ์กับขุนนางหนุ่มคะฌิวะงิ(柏木)และหลังจากได้ให้กำเนิดบุตรชายชื่อ คะโอะรุ(薫)ก็ตัดสินใจออกบวช ส่วนเก็นจิหลังจากมุระซะกิ โนะ อุเอะ เสียชีวิต ก็ตัดสินใจออกบวชเช่นกัน

 

ส่วนที่ 3 มีความยาวทั้งหมด 13 ตอน ตั้งแต่ตอน “นิโอะอุ โนะ มิยะ”(匂宮)ถึงตอน “ยุเมะ โนะ อุกิฮะฌิ”(夢浮橋) เรื่องราว10 ตอนหลังเป็นเรื่องราวของลูกชายเก็นจิ คือ คะโอะรุ ซึ่งแท้จริงคือลูกของคะฌิวะงิ คะโอะรุได้รู้จักกับ โอกิมิ(大君)และ นะกะ โนะ กิมิ(中の君)สองพี่น้องที่เมืองอุจิ จึงเรียกส่วนนี้ว่า “อุจิจูโจ”(宇治十帖)หรือ อุจิ 10 บท คะโอะรุหลงรักโอกิมิ แต่โอกิมิล้มป่วยเสียชีวิตไป นะกะ โนะ กิมิได้แนะนำอุกิฟุเนะ(浮舟)น้องสาวต่างมารดาซึ่งหน้าตาเหมือนโอกิมิให้แก่คะโอะรุ หลังจากเป็นภรรยาของคะโอะรุแล้วอุกิฟุเนะบังเอิญได้พบกับนิโอะอุ โนะ มิยะ(匂宮)และแอบมีความสัมพันธ์กัน ภายหลังคะโอะรุทราบเรื่อง อุกิฟุเนะจึงกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแต่มีคนช่วยชีวิตไว้ได้ ในที่สุดอุกิฟุเนะได้ตัดสินใจบวชชีเพื่อละทิ้งเรื่องราวทางโลก

 

เก็นจิโมะโนะงะตะริเป็นเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ของชนชั้นสูง ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในราชสำนัก เป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลอย่างมากต่อวรรณกรรมในสมัยกลางและสมัยใหม่ และยังมีอิทธิพลในด้านศิลปะการละครของญี่ปุ่นด้วย นอกจากจะกล่าวถึงความรักและความทุกข์ที่เกิดจากความรักของชายหญิงแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังของชีวิต ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจหรือที่เรียกกันว่า โมะโนะ โนะ อะวะเระ(もののあはれ)อันเป็นลักษณะเด่นของวรรณกรรมชิ้นนี้

 

อรรถยา สุวรรณระดา

Read more