โนะโมะ ฮิเดะโอะ 野茂英雄 สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
นะงะฌิมะ ฌิเงะโอะ 長嶋茂雄 สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
ยะมะดะ นะงะมะซะ(山田長政, ค.ศ.1590-1630) สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
ฌินเซ็นงุมิ 新選組 สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
ซะกะโมะโตะ เรียวมะ(坂本龍馬, ค.ศ.1835-1867) สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
อะฌิกะงะ โยะฌิมิท์ซุ(足利義満, ค.ศ.1358-1408) สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
จักรพรรดิโฌวะ(昭和天皇, ค.ศ.1901-1989) สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
จักรพรรดิเมจิ(明治天皇, ค.ศ.1852-1912) สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
ทีมเบสบอลโยะมิอุริ ไจแอนตส์(読売ジャイアンツ) สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
อิชิโร(イチロー) สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典