เอะกุนิ คะโอะริ(江國香織, ค.ศ. 1964-ปัจจุบัน) สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
โยะโกะมิโสะ เซะอิฌิ(横溝正史, ค.ศ. 1902-1981) สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
คินดะอิชิ โคซุเกะ 金田一耕助 สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
เอะโดะงะวะ รัมโปะ(江戸川乱歩, ค.ศ. 1894-1965) สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
โซะเนะสะกิ ฌินจู 曾根崎心中 สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
คัมบุน 漢文 สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
คะเงะโรนิกกิ 蜻蛉日記 สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
กลอนญี่ปุ่น 和歌 สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
ไฮกุ 俳句 สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典
ชิกะมะท์ซุ มนสะเอะมน(近松門左衛門, ค.ศ. 1653-1724) สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 日本文化百科事典